Dokumentation 11 februari

Regionaliseringen, medborgarskapet och demokratin – I spänningsfältet mellan konkurrenskraft och jämlikhet

Tomas Mitander, statsvetare och aktiv i Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS) vid Karlstads universitet.

Den moderna regionaliseringen kännetecknas av ambitioner att bygga hållbara, demokratiska, attraktiva och globalt konkurrenskraftiga regioner. Men hur kan relationen mellan regionen och dess medborgare förstås, vad kan de förvänta sig av varandra när den svenska samhällsorganisationen omvandlas?

Tomas bilder

Ledarskap för samverkan – vad krävs då?

Catarina Segersten Larsson, före detta regionråd i Värmland, Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå, samt Ralph Harlid, planeringsdirektör i landstinget Blekinge.

I ambitionen att bidra till den gemensamma nyttan är ledarskapet en viktig del. Det organisatoriska ledarskapet, det arbetsledande och det personliga ledarskapet är alla delar som påverkar möjligheterna att lyckas bidra gemensamt och samverka över organisatoriska gränser. Till detta kommer det politiska ledarskapet respektive tjänstemannaledarskapet.

Vad krävs i ledarskapet för att vi ska lyckas med samverkan? Hur skapar man tillit och förtroende? Fungerar våra interna styrsystem och processer om vi ska göra det tillsammans?

Bilder

WS 5 - Kan ett normkritiskt förhållningssätt stimulera till ökad samverkan?

Linda Moestam, genusvetare och projektledare för SAM-projektet och Kathrun Magito, rektor vid Björknäsgymnasiet i Boden berättar för oss. 

Folkhälsocentrum vid Norrbottens läns landsting driver i samarbete med bland annat Bodens kommun ett nytänkande pilotprojekt för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Tillsammans tar vi ett rejält grepp för att vidga perspektiv och arbetar normbreddande för att skapa mer långsiktiga förändringar för ökad jämlikhet. Inom SAM-projektet ser vi inte hinder utan utmaningar och strävar efter att motivera fler till att göra skillnad för barn och unga.

Lindas bilder

WS 6 - Kan man komma nära på distans?

Peter Berggren, distriktsläkare och verksamhetschef för Glesbygdsmedicinskt Centrum. 

Glesbygdsmedicinskt centrum är en FoU-enhet inom Primärvården i Västerbottens läns landsting. Här  beskriver och demonstrerar Peter Berggren vad distansöverbryggande teknik kan bidra med för utvecklingen mot mer jämlik hälsa.

WS 7 - Ett nytt politiskt landskap ställer nya krav på toppolitiker

Gert-Inge Andersson f.d regionstyrelsens ordförande i Västra Götalands regionen, Marie Morell oppositionsråd i Region Östergötland och Johan Wänström Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet.

Moderator: Lena Lindgren SKL, Avdelningen för ekonomi och styrning.

Antalet minoritetsstyren och blocköverskridande styren har ökat efter valet 2014. Sju landsting och 92 kommuner styrs i minoritet samt tre landsting och 100 kommuner styr med blocköverskridande styren. Forskare och ledande politiker medverkar i ett samtal om framgångsfaktorer, utmaningar och vilka strategier som fungera för att få till stånd ett fungerande styre. Samt vilka krav som ställs på ledarskapet för att skapa förnyelse, demokratiska processer och effektivitet. Linköpings universitet har på uppdrag av SKL gjort en studie om "Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting", som kommer att presenteras.

Johans bilder

Jämlik hälsa kräver ojämlika insatser

Anders Ekholm, vice VD för institutet för Framtidsstudier, leder oss in i framtiden utifrån tänkbara utvecklingsscenarier kopplat till hälsa och en jämlik hälsa. 

Vi vet ganska väl att dagens insatser aldrig kommer att ge en jämlik hälsa, men hur ser framtidens styrning och åtgärder ut som leder till jämlik hälsa?

Anders bilder

Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen  

Fredrik Westin, bland annat före detta kommunchef i Ånge.

Livet består av ett antal "life defining moments”. Klockan 16:24 den 6 december år 2000 var ett sådant. Då föddes (Olle) Olof Erik Arvid Westin min son och jag har älskat honom gränslöst sedan dess. Ett annat "life defining moment" var när Olle fick diagnoserna Tourette, ADHD och Asperger. Begreppet gränslöst har verkligen fått bekänna färg sedan dess. 

Fredriks bilder

Senast uppdaterad: 2016-02-19

comments powered by Disqus