Mötesdagar 2020

Temaseminarier och nätverksgrupper 2020

24 april 10.00 – 16.00
4 juni 10.00 - 16.00
24 september 10.00-16.00
5 november 10.00-16.00
3 december 10.00 - 17.00 (inklusive års-och ägarmöte)
4 december 09.00 – 15.00


 

Senast uppdaterad: 2020-03-06