Mötesdagar 2017

Gemensamma temaseminarier 2017

9 februari 10.00 – 15.00
23 mars 10.00 – 15.00
1 juni 10.00 - 15.00
26 oktober 10.00 - 15.00
8 december 09.00 – 15.00


Temaseminarierna hålls gemensamt med båda Nätverken och ibland även tillsammans med någon samverkanspartner. Utsedda ledamöter för Nätverken är alltid välkomna. Beroende på tema och samverkanspartners så kan inbjudningslistan bli bredare, detta bestäms från gång till gång.


NHD Nätverksgruppmöten 2017
20 april 10.00 – 15.00
28-29 september - internat, gemensamt med NUH

7 december 10.00 – 16.00 (inklusive årsmöte)

NUH Nätverksgruppmöten 2017
27 april 10.00 - 15.00
28-29 september - internat, gemensamt med NHD

7 december 10.00 – 16.00 (inklusive ägarmöte)


Till nätverksgruppens möten inbjuds de ledamöter som landstingen/regionerna anmält som ledamöter i Nätverken. Fler är välkomna att delta, det är upp till respektive organisation att besluta detta.

 

Senast uppdaterad: 2016-12-19