Om oss

Nätverken utgår från en demokratiskt styrd hälso- och sjukvård. Vi samlar förtroendevalda som i sin roll är befolkningsföreträdare med ansvar för att prioritera behov och tjänstepersoner som stödjer de förtroendevalda i detta ansvar. Tjänstepersonernas roll omfattar behovsanalyser, uppdragsskrivningar, uppföljning och stöd i planerings- och budgetprocessen i respektive region.

Nätverken koncentrerar sig på frågor om ledning och styrning av hälso- och sjukvården ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

Programförklaring och inriktning 2024 - 2027

Senast uppdaterad: 2023-12-20