Om oss

Nätverken består av två syskonnätverk:
Nätverket Hälsa och Demokrati (NHD) – för förtroendevalda i alla partier samt Nätverket Uppdrag Hälsa (NUH) – för tjänstemän.

Vi samarbetar för att vidareutveckla förutsättningarna för en demokratisk styrning och bidrar därigenom till att roller och ansvar tydliggörs. Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Nätverken ska vara ett stöd och en inspirationskälla för förtroendevalda och tjänstemän i landsting och kommuner. Nätverken utgår från tre strategiska områden i sitt arbete: Behov, uppdrag och uppföljning. 

Handlingsprogram 2016 - 2019

Verksamhetsberättelse 2017

Senast uppdaterad: 2017-12-15