Utbildning för tjänstemän

23-24 november anordnades andra omgången i Nätverkens utbildning för tjänstemän, Grundkurs i behovs- och befolkningsperspektivet. Kursen som erbjöd 20 platser var fulltecknad och deltagarna fick till sig ett brett program kopplat till behov och befolkningen. För deltagarna som gått grundkursen kommer en fortsättningsdag genomföras den 15:e december med fokus på uppföljning. 

Program 23-24 nov, grundkurs

Dokumentation Nätverkskonferens 2016

Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält!
Nätverkskonferens i Malmö 10-11 februari 2016 i Malmö. 

Dokumentation

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Se Nätverksfilmen

En film om behovsbaserad styrning.

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.