Parallella seminarier 1 februari

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården – Sju olösliga(?) problem

Valet att behandla en patient innebär alltid att någon annan patient väljs bort. Alla resurser har en alternativ användning där de också skulle kunna göra nytta och bidra till hälsa. Det är enkelt att bara fokusera på den patient eller det problem man har framför sig, men ett etiskt och ekonomiskt rimligt beslutsfattande kräver att man ser sina beslut i en större kontext. Förmågan att kunna säga nej och sätta rimliga gränser är därför nyckeln till skapa ett sjukvårdssystem som är både effektivt och rättvist. Denna förmåga måste genomsyra hela systemet ända från politiker och tjänstemän till läkare och sjuksköterskors direkta möte med patienten. I denna workshop lyfts och diskuteras central problematik vid prioritering från ett etiskt, ekonomiskt och psykologiskt perspektiv 

Tinghog_90.jpg

Gustav Tinghög är bitr professor i Nationalekonomi vid Linköpings Universitet. Föreståndare för det beteendeekonomiska forskningslabbet JEDILab som står för Judgements Emotions Decisions and Intuitions Lab. Kopplad till PrioriteringsCentrum i Linköping har forskat mycket kring vilken roll egenansvar kan och bör spela vid prioriteringar. Disputerade 2011 med avhandlingen The art of saying no- the economics and ethics of health care rationing.     

Tjänstedesign – patienter och medarbetare samskapar en bättre hälsa

Tjänstedesign är en metod som internationellt används i en snabbt ökande omfattning i utvecklingen av offentliga sektor. Resultatet är offentliga tjänster som är bättre anpassade utifrån användarens behov och en ökad samhörighet mellan medborgare, tjänstemän och politiker. Landstinget i Värmlands Experio Lab är ett av de första initiativen i Sverige att arbeta med tjänstedesign som integrerad del av verksamheten. Idag finns motsvarande lab i flera andra landsting och Experio Lab drivs i en samverkan och gemensamt lärande. I föredraget ger vi en inspirerande introduktion till vad tjänstedesign är. Ni får tips och idéer på metoder och verktyg  att ta med hem, och exempel på projekt och resultat från Experio labs verksamhet.

 

liv_161220_tomasedman-90.jpgTomas Edman är initiativtagare och verksamhetsansvarig på Experio Lab, tjänstedesignnörd, fembarnsfar och ofrivillig fårfarmare.

 

 

 

 

 

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa är en av de prioriteringar som SKL:s kongress beslutade om 2015. Genom en långsiktig, gemensam strategi för hälsa får SKL:s medlemmar ett gemensamt verktyg för att bättre kunna möta de utmaningar välfärdsverksamheterna står inför. Strategi för hälsa omfattar fyra välfärdsområden: skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård. Strategins har tagits fram tillsammans med medlemmarna bland annat genom 24 workshoppar runt om i Sverige under 2017. Här har diskussioner förts kring konkreta målsättningar för att förbättra hälsan samt hur kvaliteten i välfärdstjänsterna kan höjas. Hur ska vi skapa system som är hållbara och uthålliga med utgångspunkt i invånarnas behov. Nu börjar arbetet!

 

Dag Larsson (S), SKL:s styrgrupp för strategi för hälsa, Hans Karlsson avdelningschef samt Anne Bylund projektledare Sveriges kommuner och landsting.

 

 

 

Tillbaka till programmet för nätverkskonferensen 2018.

Senast uppdaterad: 2017-11-08