Dokumentation 31 januari

Renate Clumska-90.jpgMot nya utmaningar
Renata Chlumska säger sällan nej till nya utmaningar. Den 5 maj 1999 lyckades hon som första svenska nå toppen av världens högsta berg, Mount Everest, 8850 meter över havet. En sådan prestation innebär för de flesta höjdpunkten på en framgångsrik klätterkarriär men för Renata blev det snarare en språngbräda mot framtida projekt.  Men Renata vet att gränsen mellan att lyckas eller misslyckas är skör och att framgång kräver mycket hårt arbete, engagemang och beslutsamhet. - Alla företag har mål och alla människor har drömmar men alla lyckas inte alltid, varför? Vi kan inte påverka alla faktorer runt omkring oss men betydligt fler än vi tror. Om vi lägger energin på sådant vi faktiskt kan förändra och tar personligt ansvar så kan vi komma väldigt långt.

Renatas bilder

 

Hannes-90.jpgVar är vi på väg? Om hur den exponentiella teknikutvecklingen förändrar samhället.
Hannes Sjöblad berättar om hur teknikutvecklingen förändrar vår värld i grunden, och om hur vi därför behöver ompröva många av våra föreställningar om hur samhället ser ut och fungerar. Vad innebär i förlängningen framväxten av artificiell intelligens, digital biologi, augmented reality och superbilliga solceller? Hannes visar på att vi har goda skäl att vara mycket optimistiska om vad som väntar.

Hannes Sjöblad (twitter @hsjob) är föreläsare vid Singularity University, och en av grundarna till biohackerföreningen Bionyfiken. Till vardags är han är verksam som Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter Stockholm, där han hjälper företag och organisationer att navigera den snabba teknikutvecklingen.

Hannes bilder

 

Christine Feuk-90x.pngDet sitter i väggarna - organisationskultur

"Det sitter i väggarna". Så brukar vi säga om kulturen i våra organisationer. Det är inget vi kan påverka, eller? Faktum är att allt fler börjar komma till insikt om vikten av att systematiskt arbeta med kulturen och värderingarna. Men vilka är våra värderingar? Hur ser det ut på våra arbetsplatser? I vårt samhälle? Kan vi skapa bättre förutsättningar för att nå våra visioner och mål genom att faktiskt synliggöra våra värderingar? Ett lokalsamhälle där medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga och medskapande?

Christine Feuk har lång erfarenhet från arbete inom offentlig sektor där hon bland annat arbetat med resultatstyrning, medborgardialog och övergripande strategiskt arbete. På SKL arbetar Christine bland annat med övergripande styr- och ledningsfrågor. Ett av uppdragen på SKL har varit att leda ett projekt med fokus på arbete med kultur och värderingar. Hon är också involverad i Sverigestudien (ett samarbete mellan Preera, Volvokoncernen och SKL) som är en årlig undersökning kring värderingar.  

Christines bilder

 

Mats Olsson-90.jpgGenerations- och värderingsskifte i välfärdsfabriken

Bland flera viktiga faktorer som påverkar den framtida välfärden, och inte minst hälso- och sjukvården, utgör generations- och värderingsskiftet två av dessa. En tredje viktig drivkraft är digitaliseringen och tillsammans utgör dessa tre en påtaglig förändringskraft i alla branscher. Allt detta sker medan samhället rör sig mot det framtida nätverkssamhället med behov av nya kompetenser och samverkansformer.

Mats Olsson är director för affärsområdet Health and Healthcare på Kairos Future. Han har genomfört flera framtidsstudier inom hälso- och sjukvårdsområdet varav den mest omfattande är långtidsstudien om morgondagens hälsokonsument (Opinion Hälsa) som startade hösten 2007 och som från 2015 har övergått till mer av följeforskning kring samproduktion av hälsa mellan hälso- och vårdaktörer och patienter/hälsokonsumenter/användare. Mats har under åren genomfört flera projekt som handlar om generationsväxlingen i vården. Mats är också ledamot i Akademirådet Högskolan i Borås och genom den rollen finns det löpande möjligheter att diskutera frågor av detta slag.

Mats bilder

 

Sundstrom_Patrik-90.jpgDen digitala vägen till morgondagens hälsa

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringskraften i samhället. Aldrig tidigare har det funnits sådana möjligheter att förändra förutsättningarna för värdeskapande på så många områden som det finns just nu. Det handlar om att få en enklare vardag, att kunna leva livet som man själv vill göra och ha bättre kontroll över sin hälsa och livssituation. Men det handlar också om att få behov och förväntningar tillgodosedda. Människor kräver en ny typ av tillgänglighet, bättre resultat, större delaktighet och ökad självständighet i relation till välfärdsverksamheterna. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med regeringen enats om en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så hur ser den digitala vägen till morgondagens hälsa ut?

 

Som programansvarig för ehälsa på Sveriges Kommuner och Landsting ansvarar Patrik Sundström för frågor om digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 

Patriks bilder

Senast uppdaterad: 2018-02-15