Så arbetar Nätverken

Det finns en nätverksgrupp och ett arbetsutskott i vardera syskonnätverk; Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa. Tillsammans har nätverken gemensamma temaseminarier.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är Nätverkets beredande organ och initierar och driver frågor av principiell natur. I arbetsuppgifterna ingår att verkställa ägargruppens mötesbeslut, bereda frågor till ägargruppens möten och nätverksgruppen, löpande följa upp Nätverkets ekonomi och beslutande verksamhet samt att företräda Nätverket i olika sammanhang.

Nätverksgrupp

Nätverksgruppen är Nätverkets arbetsforum och träffas minst fyra gånger per år. I denna grupp kan andra representanter för medlemmarna än ägargruppen ingå. Gruppen arbetar praktiskt med Nätverkets frågor och stödjer aktiviteter i hemlandstinget.

Temaseminarier

Några gånger per år så träffas representanter från båda nätverken på temaseminarier. Dessa träffa syftar till att dela erfarenheter och aktuell kunskap mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Det informella arbetssättet är grunden för Nätvekets arbete. Verksamheten finansieras av medlemmarna. 

Senast uppdaterad: 2016-03-17