Dokumentation 10:e februari

Behovsstyrning i svensk hälso- och sjukvård, Kajsa Hanspers

Bilder

Film

Befolkningens hälsa efter pandemin, Anna Bessö

Bilder

Film

Parallella seminarier

Covid-19 konsekvenser för personer med stora behov, Karin Flyckt

Bilder

Covid-19 pandemins påverkan på den jämlika hälsan, Maria Elgstrand med flera

Bilder

Film

Nätverkens prioriteringsmodell för en hälso- och sjukvård som utgår ifrån behov, Staffan Carlsson och Ralph Harlid

Bilder

Film

Vägledning för prioriteringar

Psykisk hälsa ur ett invånarperspektiv, Ing-Marie Wieselgren

Bilder

Film

Vad betyder utanförskap för en jämlik hälsa?, Leo Razzak

Film (obs ingen textning)

Senast uppdaterad: 2022-04-07