Nätverkens utbildningar

Under 2016 har Nätverken återupptagit sina utbildningar. Två omgångar med tjänstepersoner har genomgått grundkursen i behovs- och befolkningsperspektivet och till det har en fördjupningsdag genomförts på temat uppföljning. Från och med 2017 kommer även motsvarande utbildningar för förtroendevalda att genomföras. Material och bildpaket återfinns under länkar till vänster.

Senast uppdaterad: 2016-12-19