Nätverkskonferensen 2020

Nätverkens 14:e nationella konferens med namnet ”Tillit i en välfärd utifrån behov” genomfördes i Umeå 12-13 februari 2020. Konferensen var välbesökt och mycket uppskattad.

Dokumentation

 

Nätverkens utbildning

Den 14–15 januari 2021 anordnar Nätverken en utbildning i ledning och styrning ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Utbildningen vänder sig till både förtroendevalda och tjänstepersoner och kommer att genomföras digitalt.

Inbjudan och program

 

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Se Nätverksfilmen

En film om behovsbaserad styrning.

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.