Nätverkskonferens 2018

Välkommen till Nätverkskonferens 2018

Välkommen till den 13:e nationella Nätverkskonferensen
31 januari-1 februari 2018 på Karlstad Congress Culture Centre.
 

 

Modet att ta sig an befolkningens behov i ett komplext välfärdssamhälle

natverkskonferens_2018_profiler3.png

Teman under dagarna

  • Digitalisering
  • Organisationskultur 
  • Välfärdsuppdragets innehåll

 

Konferensen vänder sig främst till dig som har ledande position som förtroendevald eller tjänsteperson i välfärdssektorn.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig här.

Program

Kvällen före konferensen, den 30 januari klockan 18:00 är Karlstads kommun värd för välkomstmingel i Konsthall Sandgrund Lars Lerin.

31 januari

10:00   Välkommen, information och praktiska frågor
10:15

Renate Clumska-90.jpg

Mot nya utmaningar
Renate Clumska
Renata Chlumska säger sällan nej till nya utmaningar. Den 5 maj 1999 lyckades hon som första svenska nå toppen av världens högsta berg, Mount Everest, 8850 meter över havet. En sådan prestation innebär för de flesta höjdpunkten på en framgångsrik klätterkarriär men för Renata blev det snarare en språngbräda mot framtida projekt.  Men Renata vet att gränsen mellan att lyckas eller misslyckas är skör och att framgång kräver mycket hårt arbete, engagemang och beslutsamhet. - Alla företag har mål och alla människor har drömmar men alla lyckas inte alltid, varför? Vi kan inte påverka alla faktorer runt omkring oss men betydligt fler än vi tror. Om vi lägger energin på sådant vi faktiskt kan förändra och tar personligt ansvar så kan vi komma väldigt långt.
 
11:15 3 x 15 minuter aptitretare inför eftermiddagens seminarier
Det sitter i väggarna - Organisationskultur  Christine Feuk, SKL
Generations- och värderingsskifte i välfärdsfabriken - Mats Olsson, Kairos Future
Den digitala vägen till morgondagens hälsa – Patrik Sundström SKL 
 
12:00 Lunch
 
13:30 Hannes-90.jpgVar är vi på väg? Om hur den exponentiella teknikutvecklingen förändrar samhället
Hannes Sjöblad
Hannes Sjöblad berättar om hur teknikutvecklingen förändrar vår värld i grunden, och om hur vi därför behöver ompröva många av våra föreställningar om hur samhället ser ut och fungerar. Vad innebär i förlängningen framväxten av artificiell intelligens, digital biologi, augmented reality och superbilliga solceller? Hannes visar på att vi har goda skäl att vara mycket optimistiska om vad som väntar.

Hannes Sjöblad (twitter @hsjob) är föreläsare vid Singularity University, och en av grundarna till biohackerföreningen Bionyfiken. Till vardags är han är verksam som Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter Stockholm, där han hjälper företag och organisationer att navigera den snabba teknikutvecklingen.
 
14:15 Kaffe
 
15:00 Parallella seminarier
Det sitter i väggarna – Organisationskultur, Christine Feuk, SKL
Generations- och värderingsskifte i välfärdsfabriken - Mats Olsson, Kairos Future
Den digitala vägen till morgondagens hälsa – Patrik Sundström SKL
Läs mer om seminarierna.
  
16:00 Parallella seminarier
Det sitter i väggarna – Organisationskultur, Christine Feuk, SKL
Generations- och värderingsskifte i välfärdsfabriken - Mats Olsson, Kairos Future
Den digitala vägen till morgondagens hälsa – Patrik Sundström SKL
Läs mer om seminarierna.
 
16:50 Avslutning
18:30 Mingel
19:00 Middag och underhållning

 

1 februari

08:45   

StefanFolster-90.jpg

Välfärd i världsklass med fler äldre - så kan det göras
Stefan Fölster
Stefan Fölster vänder på invanda föreställningar att demografiska förändringar måste spränga välfärdens finansiering. Han visar hur rätt kombination av digitalisering och organisationsförändringar har gett mycket stora resurs- och kvalitetsvinster på olika håll i världen, och hur det skulle kunna göras i Sverige också. Exemplen fokuserar på sjukvården, men även äldreomsorg och utbildning tas upp. 
Stefan Fölster är chef för Reforminstitutet, en tankesmedja som analyserar framgångsrika reformer från hela världen. Stefan har skrivit en rad böcker om reformmöjligheter inom välfärden. Han har en bakgrund som forskare och adj. professor på KTH samt som Chefekonom på Svenskt Näringsliv.
 
10:00 Jesper Olsson2-90.jpgKultur äter strategi till frukost - kultur, förändringstryck och ledarskap i välfärden
Jesper Olsson
Jesper Olsson är med.dr och verksam vid eHälsomyndigheten, utlånad från Myndigheten för vård och omsorgsanalys, dessförinnan verksam på Socialdepartementet och SKL.
 
10:50 Parallella seminarier
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården – Sju olösliga (?) problem, Gustav Tingshög, PrioC
Tjänstedesign – patienter och medarbetare samskapar en bättre hälsa, Tomas Edman, Experio Lab
Strategi för hälsa, SKL
Läs mer om seminarierna.
 
12:00 Lunch
 
13:00 GerryLarsson-90x.jpgLedning och styrning av hälso-och sjukvård – lärdomar från ledarskapsforskning
Gerry Larsson

Presentationen tar sin utgångspunkt i ledarskapsteori och belyser hur ledning och styrning av stora organisationer som hälso- och sjukvård kan förstås. Såväl inomorganisatorisk ledning som externt samspel med allmänheten belyses. Särskilt fokus läggs på höga chefers och mellanchefers hantering av samtidens accelererande stressutmaningar. Avslutningsvis redovisas lärdomar kring operativ ledning av egen organisation och kommunikation med allmänheten i krislägen.
Gerry Larsson är leg. psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Han är också adjungerad professor i stresspsykologi vid Högskolen i Innlandet, Norge. Gerry Larsson har också egen erfarenhet av ledarskap, bland annat som prorektor och tillförordnad rektor vid Försvarshögskolan. Han forskar, undervisar och handleder inom områdena ledarskap, stress och hälsa.
 
13:45 Mod - normer, värderingar och kultur
Under konferensens avslutningspass kommer vi att få lyssna på en representant från organisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Genom en personlig historia med hedersrelaterade brott får vi större kunskap om och insikt att identifiera, hantera och se till individens behov.
 
14:45 Avslutning

 

Konferensen arrangeras av nätverken i samarbete med Landstinget i Värmland och SKL.

logga-livblaplatta-100-50-0-0.jpg  skl-logga.png 

 

Senast uppdaterad: 2017-09-27