Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Åsa Löfvenberg
Asa.Lofvenberg@liv.se
070-327 88 70

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordförande i Nätverket Hälsa och Demokrati samt ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Ulrika Jörgensen och Åsa Löfvenberg

Temaseminarium 1 juni 2017

Terminens sista temaseminarium genomfördes 1 juni. Innehållet präglades av samverkan och strategier för framtiden.

Minnesanteckningar

31 januari-1 februari 2018 i Karlstad

Du har väl inte glömt att spara datumen för Nätverkskonferensen 2018? Inbjudan och program kommer i september.

Läs mer på vår hemsida

Nätverkens utbildningar

Den 8 juni genomfördes en arbets- och fördjupningsdag om kartläggning och analys av befolkningens behov för tjänstepersoner. Utifrån återkoppling från deltagarna var utbildningen både lärorik och nyttig. Utbildningen planeras att återkomma under hösten.

Under hösten 2017, 19-20 oktober, anordnas utbildning för förtroendevalda med olika områden och perspektiv utifrån befolknings- och behovsperspektivet.

Trevlig sommar!

Ännu en nätverkstermin är till ända och vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla medverkande och deltagare vid vårens aktiviteter. Ni har alla bidragit på ett fantastiskt sätt och möjliggjort vårt nätverkande med lärande och fortsatt utveckling utifrån behovs- och befolkningsperspektivet. Vi vill också önska alla en skön och trevlig sommar och hälsa alla välkomna till höstens aktiviteter.

Sofie Edberg och Staffan Carlsson
Nätverkens koordinatorer

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42