Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Åsa Löfvenberg
Asa.Lofvenberg@liv.se 070-327 88 70

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Nätverkskonferens 2018 - dags att boka datumen!

31 januari - 1 februari 2018 anordnas Nätverkens 13:e nationella konferens i Karlstad. Boka datumen redan nu och sprid gärna informationen.

Läs mer i vår "flyer"

Temaseminarium 23 mars 2017

I slutet av mars genomförde vi årets andra temaseminarium. Dagen bjöd på arbetet med Strategi för hälsa och tankar om tillitsstyrning.

Minnesanteckningar temaseminarium 23 mars 2017

Nätverksgrupp NHD 20 april 2017

Vid de förtroendevaldas nätverksgrupp i april diskuterades framtiden på olika sätt. Inspelen tog utgångspunkt i ny kommunallag, framtidsarbete i Blekinge och digitalisering.

Minnesanteckningar NHD nätverksgrupp 20 april 2017

Nätverkens utbildningar

Nätverkens utbildningar fortsätter. Närmast anordnas en arbetsdag om behovskartläggning och analys för tjänstepersoner den 8:e juni. Därefter anordnas utbildning för förtroendevalda 19-20 oktober.

Läs mer på Närverkens hemsida

Lag utan genomslag

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. På regeringens uppdrag har nu Vårdanalys genomfört en utvärdering av lagen.

Läs mer om resultaten i utvärderingen

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42