Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Åsa Löfvenberg Asa.Lofvenberg@liv.se
070-327 88 70

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordförande i Nätverket Hälsa och Demokrati samt ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Ulrika Jörgensen och Åsa Löfvenberg

Temaseminarium 9 februari 2017

Årets första temaseminarium var välbesökt. 45 deltagare, förtroendevalda och tjänstemän, från hela landet diskuterade och fick sig till dels tankar och kunskap om samverkan, personcentrerat arbetssätt och ledarskap.

Minnesanteckningar temaseminarium 9:e februari 2017

Nätverkens utbildningar

Nätverken kommer under 2017 fortsätta att arrangera utbildningar för tjänstepersoner samt komplettera med motsvarande utbildning för förtroendevalda. Den första omgången för förtroendevalda arrangeras 18-19 maj. När det gäller utbildningar för tjänstepersoner kommer en fördjupningsdag om behovsanalyser erbjudas i början av juni samt en ny omgång av grundkursen under hösttermingen. Mer information kommer efter hand på www.natverken.se.

Nätverkskonferens 2018 i Karlstad

Nätverken, Landstinget i Värmland och Karlstad vill redan nu hälsa välkommen till den 13:e nationella nätverkskonferensen 31januari – 1 februari 2018. Planeringen för ett intressant program pågår för fullt. Reservera dagarna NU!

Bättre vård och hälsa - men skillnader kvarstår

Läs nyheter från socialstyrelsen.

Rapport

För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

Den nationella kommissionen för jämlik hälsa har nu kommit med ytterligare ett delbetänkande i sitt arbete. Rapporten "För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" finns nu tillgänglig på kommissionens hemsida.

Kommissionen för jämlik hälsa

9:onde Prioriteringskonferensen i Kalmar

Den 9:onde nationella Prioriteringskonferensen anordnas den 24-25 oktober 2017 i Kalmar. Måndagen den 23:e oktober anordnas även ett förmöte - för dig som vill lära dig mer om den etiska plattformen för prioriteringar. Mer information kommer löpande på hemsidan.

www.liu.se/prioriteringscentrum

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42