Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se
0708-16 31 00

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordförande i Nätverket Hälsa och Demokrati samt ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Ulrika Jörgensen och Ralph Harlid

Nätverksgrupper och temaseminarium 1-2 december 2016

De två första dagarna i december träffades de båda nätverken var för sig och gemensamt för att ha nätverksgrupper och temaseminarium. Ämnena som diskuterades innefattade framtiden, personcentrerat arbetssätt och styrning samt prioriteringar. Det blev två spännande, nyttiga och trevliga dagar som även innehöll en gemensam middag på kvällen den 1:e december.

Minnesanteckningar nätverksgrupper och temaseminarium 1-2 december 2016

Års- och ägarmöte 1 december 2016

Under Nätverkens sammankomst i början av december hölls även års- och ägarmöte i respektive nätverk. Protokollen kommer att återfinnas på hemsidan så fort de är justerade.

Verksamhetsberättelse 2016
Tidplan 2017

Nätverkens utbildningar

Under 2016 återupptog nätverken sin utbildningsverksamhet. Två omgångar med grundutbildning i behovs- och befolkningsperspektivet för tjänstepersoner genomfördes samt en fördjupningsdag om uppföljning. Genomförda utvärderingar visar på hög nöjdhet med innehåll och upplägg. Nätverken kommer under 2017 fortsätta att arrangera utbildningar för tjänstepersoner samt komplettera med motsvarande utbildning för förtroendevalda. Datum och program kommer att presenteras på hemsidan i början av 2017.

Ordförandeklubban i Nätverket Uppdrag Hälsa går vidare

Efter sex år som ordförande lämnar nu Ralf Harlid vidare ordförandeklubban i Nätverket Uppdrag Hälsa. Ralph har genom gott ledarskap och stor kunskap varit drivande i nätverkens utveckling - tack! Samtidigt är vi mycket glada och stolta över att hälsa Åsa Löfvenberg, Värmland, välkommen som ny ordförande från och med 2017.

Nätverk för kommuner, landsting och regioner som vill utveckla samverkan med civilsamhället

SKL bjuder in till CIVSAM-nätverket som syftar till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte i att utveckla god dialog, hållbara samverkansrelationer på lokal och regional nivå tillsammans med det civila samhällets aktörer.

Läs mer i SKL:s nyhetsbrev

Kultur som metod för att sprida information och kunskap

I över två år har Landstinget Västmanland tillsammans med andra aktörer, drivit projektet ”Läget” som bidrar till ungas delaktighet och inflytande över sin egen hälsa. Nu är det dags att summera arbetet genom en avslutningskonferens. Se inbjudan och program nedan.

Inbjudan Lägets avslutningskonferens

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42