Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se
0708-16 31 00

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Att nätverka är en del av arbetslivet

Läs kort reflektion av koordinatorerna

Sofie Edberg och Staffan Carlsson, Koordinatorer i Nätverken

Nätverksgrupper i september

Under slutet av september månad träffades respektive närverksgrupp. På programmet stod samverkan kopplat till jämlik hälsa. Dagarna genomsyrades av goda inspel och livliga diskussioner. Inspelen utgick ifrån SKL:s arbete med strategi för hälsa, gemensamma nämnder och tandhälsa.

Minnesanteckningar NUH 22:e september 2016
Minnesanteckningar NHD 29:e september 2016

Temaseminarium i oktober

Höstens första temaseminarium hade fortsatt fokus på jämlik hälsa och samverkan. Vid det välbesökta seminariet diskuterade förtroendevalda och tjänstemän utifrån inspel av Olle Lundberg, ordf. för kommissionen för jämlik hälsa, Ulrika Jörgensen, ordf. för gemensam nämnd i Halland och Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS.

Minnesanteckningar temaseminarium 28:e oktober 2016

Nätverkens utbildningar

Nystarten av nätverksutbildningar fortsätter. Förutom att omgång 2 av "Grundutbildning i behovs- och befolkningsperspektivet" för tjänstemän genomförs i slutet av november planeras även fördjupningsdagar och utbildning för förtroendevalda. Läs mer på nätverkens hemsida: www.natverken.se

BildÅrs- och ägarmöte den 1:e december 2016

Den 1:a december håller respektive nätverk års/ägarmöte. Kallelse och handlingar skickas ut en vecka innan mötena.

Väl mött
Ulrika Jörgensen, ordförande Nätverket Hälsa och Demokrati
Ralph Harlid, ordförande Nätverket Uppdrag Hälsa

Hinder och möjligheter för genomslag av patientlagen

Läs rapport från Vårdanalys om införandet av patientlagen.

Här hittar du rapporten

Styrningen av den offentliga sektorn kan utvecklas

Regeringen har nyligen tagit emot två rapporter av Statskontoret. Rapporterna handlar om kommunal samverkan respektive effekterna av den samlade statliga styrningen av kommuner och landsting och är en del av det uppdrag Statskontoret fått av regeringen att kartlägga och analysera den statliga styrningen.

Här hittar du rapporterna

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42.

För att avbeställa medlemsbrevet, klicka här.