Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se
0708-16 31 00

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från Ordförande

Läs korta reflektioner från ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Ralph Harlid, ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa

Nätverksgrupp NHD 14:e april 2016


Under vårens aktiviteter har vi haft ett ökat fokus på den jämlika hälsan.
Den 14 april så möttes Nätverket Hälsa och Demokrati. Där inledde Monica Svensson, regionalt ansvarig för folkhälsofrågorna i Region Halland, med att beskriva regionens utvecklingsarbete med sina sex lokala nämnder kring barn och ungas hälsa, vilket genomförs tillsammans med kommunerna i Halland.
Denna dag fick vi också besök av regeringens nationelle samordnare och utredare Göran Stiernstedt som presenterade betänkandet ”En effektiv vård, SOU 2016:2”. Tillsammans med Göran diskuterades utredningens förslag kopplat till behoven av hälso- och sjukvård och till den jämlika hälsan.

Minnesanteckningar NHD nätverksgrupp 14:e april 2016

Nätverksgrupp NUH 28:e april 2016


Vårens nätverksgrupp för tjänstemän genomfördes den 28 april. Medverkade gjorde Hanna Wallin och Olle Olsson, avdelningen för vård och omsorg, SKL, som gav oss en bred genomgång av hur SKL arbetar med asyl- och flyktingfrågan kopplat till hälsoperspektivet och den jämlika hälsan.
Framtidsarbetet i Värmland kallas ”Vi förbättrar liv” och är en utvecklingsplan för hälso- och sjukvården fram till 2030. Kjersti Berg-Marthinsen, chef för staben för verksamhets- och ledningsstöd i landstinget Värmland berättade om upplägg, innehåll, tankar och den nyss genomförda medborgardialogen.
Avslutningsvis så medverkade Björn Hansson, projektledare vid ledningsstaben i Region Östergötland, och berättade om hur tjänstemännen arbetar för att ge förtroendevalda möjlighet att "gräva lite djupare" inom valda och intressanta målområden. Detta görs inom ramen för ett politiskt utskott som har till uppdrag att följa upp tidigare uppföljning.

Minnesanteckningar NUH nätverksgrupp 28:e april 2016

Temaseminarium 2:e juni 2016


Vårterminens sista aktivitet var temaseminariet den 2:e juni. Seminariet var välbesökt och frågeställningarna och diskussionerna var många och intressanta. Måns Rosen medverkade och berättade om den utredning han lett som handlar om nivåstrukturering av den högspecialiserade vården. Utgångspunkten var hur detta arbete kan bidra till en mer jämlik vård och hälsa.
Medverkade gjorde även Susanne Waldau, strateg från Västerbotten, som berättade om den norska prioriteringsutredningen och vad vi kan lära av den.
Avslutningsvis fick vi lyssna på Maria State och Alexander Svanhagen, utredare på Socialstyrelsen, berätta om hur man arbetar utifrån de nationella riktlinjerna med hänsyn till den jämlika hälsan.

Minnesanteckningar temaseminarium 2:e juni 2016

Utbildning för tjänstemän VT-16

I månadsskiftet maj-juni genomfördes en två-dagars grundutbildning i behovs- och befolkningsperspektivet i Nätverkens regi. 22 tjänstepersoner från norr till söder medverkade och bidrog till ett diskussionsvilligt och lättsamt klimat under dagarna. Deltagarna kommer att erbjudas delta i en uppföljningsdag under hösten. En ny omgång av utbildningen planeras till senare delen av november 2016.

Dokumentation och program för utbildningen

BildTrevlig sommar!

Nätverken önskar en trevlig sommar och hoppas att alla får möjlighet att, på olika sätt, nätverka under ledigheterna!

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42.