Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid
ralph.harlid@ltblekinge.se
073-447 10 18

Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordförandena i våra två nätverk.

Ulrika Jörgensen, ordförande i Hälsa och Demokrati
Ralph Harlid, ordförande i Uppdrag Hälsa

Tjänstemannautbildning

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård, med utgångspunkt från befolkningens behov, ställer krav på att de politiska målen och uppdragen är tydligt kopplade till behoven.

Nätverken erbjuder en tvådagarsutbildning där målgruppen är tjänstepersoner i offentlig sektor som har en roll i att ta fram olika former av underlag och beslutsförslag utifrån befolknings- och behovsperspektivet och som har ambitionen att lära sig mer om detta

Utbildningen genomförs i Stockholm den 31 maj - 1 juni. Mer information via länken nedan, via särskild inbjudan eller direkt från Sofie Edberg 070-349 72 40, sedberg@hotmail.se eller Staffan Carlsson 070-584 60 42, staffan.carlsson@regionhalland.se.

Tjänstemannautbildning - Inbjudan och program

Efter Nätverkskonferensen 2016 i Malmö

Nätverkskonferensen 2016 är nu avslutad. Två mycket lyckade dagar med fullspäckat program ger mycket matnyttigt för deltagarna att ta med hem. Samtidigt ser vi fram emot nästa konferens som hålls i Karlstad 2018.

Dokumentation efter konferensen finner du på Nätverkens hemsida: http://www.natverken.se/

Vårdanalys vill ta reda på om det sjukdomsförebyggande arbetet påverkar de socioekonomiska hälsoklyftorna

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bedriver ett projekt för att undersöka om det sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården kan bidra till att minska hälsoklyftor mellan socioekonomiska befolkningsgrupper och mellan män och kvinnor. Under de senaste decennierna har folkhälsan förbättrats och befolkningens genomsnittliga livslängd har ökat. Samtidigt har inte alla tagit del av dessa förbättringar och hälsoklyftorna mellan socioekonomiska befolkningsgrupper är fortsatt stora. Sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården är ett område som har potential att bidra till en minskning av de befintliga skillnaderna i hälsa.

Det ska bli intressant att ta del av resultatet Redovisning av projektet planeras under sommaren 2016

BildGlad Påsk

Nätverken önskar Glad Påsk och hoppas att alla får möjlighet att, på olika sätt, nätverka under ledigheterna!

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42.