Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90
Sofie Edberg (sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Bild Nätverken söker koordinator

Anne Bylund, som varit koordinator i Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa sedan 2005, har bestämt sig för att gå vidare med nya utmaningar och kommer att sluta under våren.
Nätverken söker därför en ny koordinator. Vi söker dig som har erfarenhet från styrning och ledning på strategisk nivå inom hälso- och sjukvården och intresse att utveckla befolknings- och behovsperspektivet i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården.

Koordinatorns huvuduppdrag är att samordna arbetet för de två nätverken. Det innebär att planera och genomföra nätverksträffar, utbildningar och temaseminarier samt stödja, utveckla och samordna Nätverkens aktivitetsområden. Nätverkets koordinatorfunktion företräder även Nätverken i kontakter med andra aktörer vars uppdrag är ledning och styrning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Uppgifterna innebär i stor omfattning att bygga relationer och att ingå i, och skapa, nätverk. Uppdraget omfattar även administrativa uppgifter, stora som små, vilket kräver förmåga att självständigt handlägga ärenden och uttrycka sig i tal och skrift. Omfattningen kan vara från 50 – 100 procent efter överenskommelse.

Nätverken har två koordinatorer som tillsammans har en central roll i utvecklandet av ledning och styrning av hälso- och sjukvården och funktionen innebär stora möjligheter till kompetensutveckling.

Är du intresserad?
Kontakta Ralph Harlid, ordförande för Nätverket Uppdrag Hälsa, 070-816 31 00, ralph.harlid@vgregion.se eller koordinatorerna Anne Bylund, 070-567 783 90, anne.natverken@telia.com, Sofie Edberg, 070-349 72 40, sedberg@hotmail.se

Sista dag för din intresseanmälan är 2 mars 2015.

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Anne Bylund 0705-67 83 90 eller Sofie Edberg 0703-49 72 40.