Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90
Sofie Edberg (sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Ett år i uppföljningens tecken

En styrning ur ett befolknings- och behovsperspektiv måste ta hänsyn till flera perspektiv där kraven på både jämlik hälsa samt vård på lika villkor ska kunna följas upp.

Förutom befolkningens hälsoläge är även den självupplevda hälsan, befolkningens förväntningar, resultat och hälsoeffekter av gjorda insatser viktiga områden att ha kunskap om. God vård är ett övergripande mål och bör även kunna följas upp ur ett befolkningsperspektiv. Under året har, och kommer, nätverken att särskilt fokusera på uppföljning, läs mer under våra aktiveteter nedan.

Till er som väntat: nu är www.natverken.se åter i drift och ni som vill leta rapporter och annat underlag kan nu botanisera friskt.

Till hösten tar vi nya tag, men nu vill vi önska er alla en härlig och energigivande sommar!

Jan Åke, Ralph, Anne och Sofie

Kort från ordföranden

Läs korta reflektioner efter Nätverkskonferensen från ordföranden i våra två syskonnätverk.

Jan Åke Simonsson, ordförande Hälsa och Demokrati

Ralph Harlid, ordförande Uppdrag Hälsa

NHD Nätverksgrupp 16 maj

Den psykiska ohälsan hos unga kvinnor och män lyfts ofta fram – men gör vi det enkelt för oss och ser dem som en homogen grupp? Vi vet att vissa grupper riskerar psykisk ohälsa mer än andra, men även här – är det en homogen grupp? – Gör vi det enkelt för oss, med ”genomsnittets lögn”?

På nätverket Hälsa och Demokratis möte 16 maj diskuterades bl a hur vi kan bli bättre att se dem med stora behov, men också vilken kunskap ungdomar kan bidra med för att utveckla hälso- och sjukvården.

Läs minnesanteckningarna

NUH Nätverksgrupp 22 maj

Hur kan tjänstemännen utveckla ett bra uppföljningsunderlag som stöd för de förtroendevalda, med en ökad tydlighet mot målsättningar och fokus på
resultat? Är det ”rätt” information som ges? Är den begriplig och hanterlig?

Den 22 maj så tillbringade Nätverket Uppdrag Hälsa en dag tillsammans på detta års tema - uppföljning. Vi fick en genomgång av utvecklingen av Öppna Jämförelser, hur resultaten tillgängliggörs och hur data har blivit alltmer användbart för landstingen. Analyserna av ÖJ-resultaten har blivit alltmer seriösa.

En bra processbeskrivning för uppföljningsarbete samt verktyget Regionkompassen är andra stöd för uppföljning som vi fick stifta bekantskap med. Att förstå skillnaden mellan uppföljning och utvärdering och när och varför utvärderingar är nödvändiga gav oss också viktiga insikter.

Läs minnesanteckningarna

Temaseminarium Mer är inte alltid bättre 13 juni

På temaseminariet fick vi ta del av tre exempel på hur hälsan kan följas ur ett övergripande perspektiv och över tid. Det var Västerbotten, Jämtland och Värmland som bidrog med sina erfarenheter – kring ”Mer är inte alltid bättre”.

Läs minnesanteckningarna

Nationell plattform

Ett antal aktörer står bakom en gemensam nationell plattform för jämlik hälsa och vård. Plattformen vill vända trenden med ökande skillnader i vården mellan grupper. Nätverken Hälsa och Demokrati/Uppdrag Hälsa har ställt sig bakom densamma.
I mars hölls ett seminarium och via följande länk kan du ta del av dokumentationen från dagen.

Jämlik vård och hälsa

Vård på distans

Kan vård på distans ge en mer tillgänglig och jämställd vård? Vad betyder den för hälsoekonomi, vårdkvalitet och miljö? Och hur kan teknik och arbetssätt skalas upp nationellt?

Den 1 juli bjuder Västerbottens läns landsting tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset in till ett seminarium i Almedalen med invånarens behov i centrum.

Ni som medverkade på Nätverkens temaseminarium i november fick möjligheten att ta del av arbetet med vård på distans i Västerbotten då Thomas Molen besökte oss via video och gav oss många intressanta exempel på det arbete som pågår med distansöverbyggande teknik.


Vård på distans en nationell angelägenhet

Program för hållbar jämställdhet SKL

Kommuner och landsting som har deltagit i SKL:s program för hållbar jämställdhet ger nu invånarna mer jämställd service. Många kan peka på tydliga effekter för medborgarna. Det visar en ny rapport.

Två av tre ger jämställd service

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Anne Bylund 0705-67 83 90 eller Sofie Edberg 0703-49 72 40