Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Jan Åke Simonsson
0706-40 60 99
(jan-ake.simonsson@vg..)

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Ralph Harlid (ralph.harlid@vgregion.se)
0708-16 31 00

Koordinator
Anne Bylund (anne.natverken@teli...)
0705-67 83 90

Sofie Edberg (sedberg@hotmail.se)
0703-49 72 40
  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Se filmenNätverkens film om behovsbaserad hälso- och sjukvård

Nätverken har producerat en film för att belysa och stimulera diskussioner kring en behovsbaserad styrning och uppföljning av hälso- och sjukvården. En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgående från medborgarnas behov är ett stort och komplext område att hantera och diskutera. Filmen vill, på ett lite provokativt sätt, visa hur olika våra bilder kan se ut.

Den kan användas i utbildningar och gemensamma utvecklingsarbeten och en enkel handledning har tagits fram för att få ut mesta möjliga vid användningen. Tänkt målgrupp för filmen är förtroendevalda/befolkningsföreträdare och tjänstemän i landsting och regioner.
Filmen, som använts vid ett flertal tillfällen runt om i landet, har uppskattats som en bra ingång för diskussioner om en behovsbaserad styrning.

Handledningen och tillhörande powerpointbilder kan beställas via koordinatorerna Anne och Sofie.

Länk till Nätverksfilmen

Nätverkens hemsida släckt under våren

www.natverken.se kommer inte vara i drift mellan påsk och slutet av maj. Orsaken är en teknisk justering och ändrade förutsättningar för driften av sidan. Frågor och spaning efter dokument hänvisas under perioden till koordinatorerna.

Inga förändringar i övrigt kommer att ske och när www.natverken.se åter är i drift kommer allt se ut som vanligt. Nätverkens hemsida är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och inhämtande av kunskap, välkommen tillbaka till sidan i juni.

Verktyg för omvärldsbevakning

Utan spaning - ingen aning sägs det ju. Ta del av femton trender som kommer att utmana oss alla.

I ett sk ”framtidslab” tog Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Kairos Future AB 2010 fram ett underlag för att diskutera trender, drivkrafter och utmaningar. Materialet har uppdaterats 2014 av SKL och kan kostnadsfritt laddas ner. Underlaget innehåller tre delar: ett faktamaterial, Vägval inför framtiden 2025, som ger en bakgrund till trenderna, ett arbetsmaterial med frågor och instruktioner samt en animerad film som lyfter fram de femton trenderna.

Verktyg för omvärldsbevakning

Se filmen

VårdanalysNya rapporter från Vårdanalys

Vårdanalys är en myndighet som har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårdanalys har nyligen gett ut två rapporter.

VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom
Allt fler människor i Sverige lever allt längre. Denna positiva utveckling innebär samtidigt att allt fler personer hinner utveckla de kroniska sjukdomar som normalt följer av ökad ålder. För vården och omsorgen innebär det en betydande utmaning: hur ska de ökade behoven av vård och omsorg för personer med långvarig och kronisk sjukdom tillgodoses?

Läs mer om rapporten eller ladda ner den


Vem vill veta vad för att välja?
År 2010 infördes en lagstadgad skyldighet för alla landsting att erbjuda vårdval i primärvården. Viktiga förutsättningar för att personer ska ha likvärdiga möjligheter att välja är att de känner till att man får välja, hur man gör för att välja och vilka alternativ som finns att välja mellan.

Läs mer om rapporten eller ladda ner den

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Anne Bylund 0705-67 83 90 eller Sofie Edberg 0703-49 72 40.